Công ty CP TMDV Thể Thao Khang An Sports

Địa chỉ: 10 Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 0941165525

Liên hệ với chúng tôi

https://www.google.com/maps/place/10+P.+T%E1%BB%91+H%E1%BB%AFu,+Nh%C3%A2n+Ch%C3%ADnh,+Thanh+Xu%C3%A2n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@20.9991671,105.7936296,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135acbaf22fbf33:0x2d1755217a9975f8!8m2!3d20.9991671!4d105.7962045!16s%2Fg%2F11g8vr2zc2?entry=ttu